.

Sportprofiler uppmanar unga att rösta i valet

Friidrottsstjärnan Khaddi Sagnia och fotbollsspelare från IFK Göteborg går ut i sociala medier för att inspirera unga att rösta i valet i september. Deras hälsningar är en del i den satsning som Göteborgs Stad gör för att öka valdeltagandet hos förstagångsväljare och andra grupper där valdeltagandet tidigare har varit lågt.

Längdhopperskan Khaddi Sagnia från Göteborg har spelat in en video med en hälsning om vikten av att gå och rösta. Även Kevin Yakob och Amir Al-Ammari från fotbollsklubben IFK Göteborg, den senare nu utlånad till Mjällby AIF, ställer upp i en gemensam film och trycker på hur betydelsefullt det är att använda sin röst.

– Jag vill gärna ställa upp och uppmana människor till att gå och rösta. Det är viktigt att vi alla gör våra röster hörda, det är det som är det fina med att leva i ett demokratiskt samhälle, säger Kevin Yakob.

Hälsningarna med sportprofilerna är en av flera insatser som Göteborgs Stad gör för att öka valdeltagandet hos förstagångsväljare. Informationsutskick till gymnasieskolor, valföreläsningar på fritidsgårdar och samarbete med ungdomsfullmäktige är några andra.

– Vi är glada för att de här kända sportprofilerna ställer upp och sprider budskapet om valet. Sociala medier är ett effektivt sätt att snabbt nå många unga människor, som är en viktig grupp för oss att kommunicera med, säger Aldina Mehmedovic, samordnare för det valstärkande arbetet i Göteborgs Stad.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice samordnar Göteborgs Stads arbete för att få fler att rösta i de allmänna valen. Insatserna riktas, förutom till unga, till äldre, personer med funktionsnedsättning samt till boende i områden där valdeltagande har varit lågt vid tidigare val.

Virtuella vallokalen blir mer verklig
Ytterligare en satsning är Göteborgs Stads virtuella vallokal, som är öppen för alla som i sin egen takt vill lära sig hur det går till i en vallokal. Informationen i vallokalen finns på flera språk och med tecken som stöd. Nästa vecka uppdateras den dessutom med filmade sekvenser från en lokal för förtidsröstning, för att göra upplevelsen mer verklighetstrogen.

– Det finns många göteborgare som vill rösta men som känner sig osäkra på vad de ska göra när de kommer till vallokalen. Det kan till exempel handla om att personer saknar erfarenhet av att rösta i det svenska valsystemet eller att de vill förbereda sig lite extra inför besöket i vallokalen, säger Jenny Antonsson på demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Flera städer har visat intresse för den virtuella vallokalen och Göteborgs valstärkande arbete; Södertälje, Halmstad, Malmö och Oslo är några.

Valambassadörer har pratat med nästan tio tusen
I bostadsområden med lågt valdeltagande är samtal ett viktigt verktyg för att nå människor. Runt sextio anställda valambassadörer föreläser, deltar i evenemang och pratar med folk på gator och torg. Från mitten av april till slutet av augusti har de, tillsammans med feriearbetare, informerat drygt 9500 människor i Göteborg om valet.

­– En vanlig fråga vi får är vem som får rösta. Även personer som inte är svenska medborgare får rösta i valet till region och kommun, om man har bott i Sverige minst tre år, säger Aldina Mehmedovic.

Podd för personer med funktionsnedsättningar
Även personer med funktionsnedsättningar är en grupp där valdeltagandet varit lägre än för genomsnittet av befolkningen. För att öka valdeltagandet hos dem jobbar Göteborgs Stads förvaltning för funktionsstöd med flera insatser. En är poddavsnittet ”Alla har rätt att rösta” som spelades in under Frihamnsdagarna.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close